Subvencions per a videojocs a Catalunya

Subvencions per a empreses de videojocs a Catalunya

Recull de les subvencions públiques que poden aprofitar les empreses i altres entitats catalanes dedicades a crear, vendre o promoure els videojocs i altres aplicacions interactives.

Per tal d’impulsar la indústria catalana del videojoc, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ofereix a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) un grapat de subvencions fetes a mida per a les empreses que es dediquen a la creació, comercialització o difusió de videojocs. També hi ha subvencions adreçades a la cultura digital i a la cultura en general que també poden aprofitar les empreses dedicades al videojoc o que desenvolupen aplicacions.

Aquestes subvencions es concedeixen cada any. Per a optar a una d’elles cal estar atent a les convocatòries, que poden canviar d’un any a l’altre, i presentar la sol·licitud seguint la normativa i elaborant els documents requerits. Els tràmits es fan per internet amb el certificat digital.

Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals

No és un ajut específic per a empreses de videojoc, però una consultoria pot ser vital per als emprenedors novells per evitar errors bàsics i comptar amb una visió amb més perspectiva. Aquesta línia de subvencions és per cobrir la contractació de serveis professionals externs, no pas per a rebre consultories de l’ICEC. La poden demanar entitats o emprenedors de qualsevol àmbit cultural en les modalitats següents:  

  • Modalitat de consultoria específica
  • Modalitat de consultoria preferent:
    • Plans d’anàlisi i estratègies per al desenvolupament de públics
    • Internacionalització
    • Plans de sostenibilitat mediambiental
    • Elaboració pla estratègic o redefinició del model de negoci

Termini de sol·licituds habitual: 1r trimestre de l’any.

Aportacions reintegrables a projectes de l’àmbit dels videojocs

En lloc de demanar un préstec a un banc, l’ICEC ofereix a les empreses un finançament que després s’ha de tornar. Aquesta “aportació reintegrable” està orientada a projectes de desenvolupament, producció, edició, distribució, comercialització o difusió de videojocs. El projecte ha de tenir una temporalitat definida, ser econòmicament identificable i diferenciable dins l’activitat de l’empresa, és a dir, que no es poden demanar els diners per a l’empresa en general, sinó especificar a quin producte o campanya es destinaran.

Termini de sol·licituds habitual: 1r semestre.

Ajuts per incorporar el català en productes tecnològics

L’ICEC i la Direcció General de Política Lingüística ofereixen una línia d’ajuts dotada amb un total de 100.000 € per promoure l’ús del català en l’àmbit tecnològic, pensant especialment en l’entreteniment digital dels joves, que a la llarga repercutirà en la vitalitat de la nostra llengua, com ja n’hem parlat a Lúdica.

Hi poden optar els desenvolupadors de videojocs i apps d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, sempre que el seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb acreditació de distribució i comercialització.

Termini de sol·licituds habitual: març.

Subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses de videojocs

El mercat del videojoc és, llevat d’algunes excepcions, internacional des dels seus inicis, però això no vol dir que sigui fàcil. Aquesta línia de subvencions ofereix una empenta econòmica als projectes d’internacionalització d’empreses de videojocs que contribueixin a la comercialització de la seva producció. Hi poden optar les empreses que siguin persones físiques o jurídiques que tinguin com a objecte social o com a activitat principal la producció, l’edició, la distribució, la comercialització o la difusió de videojocs.

Termini de sol·licituds habitual: 2n trimestre.

Subvencions a l’organització a Catalunya d’esdeveniments de contingut cultural digital

Els organitzadors d’esdeveniments sobre videojocs poden comptar amb aquestes subvencions per poder posar en marxa de festivals, congressos, fires i altres esdeveniments per a “la promoció i la difusió de projectes de contingut cultural digital que promoguin la innovació de les indústries culturals i creatives”.

Aquesta línia de subvencions no és per a premis de cap mena ni esdeveniments formatius o purament comercials. Tampoc per a mostres de cinema.

Termini de sol·licituds habitual: maig.

Subvencions per al suport a l’organització de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura

Són per a premis i concursos organitzats per entitats privades amb un pressupost no superior a 200.000 € que “fomentin tot un sector dels àmbits de les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual, la música i els videojocs”. Han de ser premis i concursos presencials, almenys en part.

Termini de sol·licituds habitual: 1r trimestre.

Projectes d’experimentació i innovació amb tecnologies de la informació i la comunicació a la ciutat de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) té un concurs públic per a projectes “amb voluntat d’experimentació i innovació amb la ciutadania com a eix principal d’acció” centrats en tres modalitats: nous mitjans (New Media), realitat virtual, augmentada i mixta, i tecnologies per a l’aprenentatge.

Termini de sol·licituds habitual: juliol-setembre.