J G

J G

Director. Màrqueting i publicitat

Periodista. Llibres i pantalles.