Marc Angrill

Marc Angrill

Director. Cap de redacció

Periodista cultural. Ludòfil des del segle XX.