Raquel Casals

Raquel Casals

Col·laboradora

Historiadora de l'art. Música, llibres i videojocs.