Contacte

Envia’ns notes de premsa, propostes o informació important a redaccio@ludica.cat.


Per a suggeriments de millora de Lúdica és preferible que deixeu un comentari a la secció pertinent del Fòrum.

No ens comprometem a parlar dels videojocs que ens envieu.