La indústria catalana del videojoc creix un 73% en cinc anys

La indústria catalana del videojoc creix un 73% en cinc anys

El videojoc català va facturar 552 milions d’euros el 2020 i dóna treball a gairebé 4.000 persones

La indústria catalana del videojoc continua creixent. Aquesta sembla la conclusió principal del Llibre blanc de la indústria catalana del videojoc 2021, l’informe publicat per l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) en què es radiografia l’estat del sector videolúdic de Catalunya. Segons aquest document, el videojoc català va facturar aproximadament 552 milions d’euros el 2020. Una dada que suposa un increment del 17% respecte de l’any anterior.

En retrospectiva, la indústria va facturar el 2020 un 73% més que cinc anys enrere, l’any 2016. No hi ha previsió que aquesta crescuda s’aturi en els anys vinents. Més aviat el contrari. L’informe de l’ICEC estima un creixement anual del 16,5% pels pròxims quatre anys. Així doncs, es calcula que el 2024 se superarà la barrera dels mil milions d’euros de facturació.

Font: Llibre blanc de la indústria catalana del videojoc

Catalunya aglutina un total de 200 estudis operatius, el 90% dels quals s’ubiquen a Barcelona. Les dades recollides pel Llibre blanc mostren un augment respecte de les empreses registrades abans de la pandèmia (el 2019 hi havia 167 d’estudis). En conseqüència, l’informe conclou que “la indústria catalana ha estat capaç de sobreposar-se a l’impacte de la Covid-19”. La força del sector davant la crisi sanitària es deuria a la naturalesa digital del videojoc i la ràpida adaptació que permet en termes laborals i de distribució.

La venda digital suposa el 51% de la recaptació dels estudis i és la principal font d’ingressos del videojoc català. Per contra, el format físic esdevé un element residual que només comporta el 5% dels ingressos. Del total de vendes, només el 21% són distribuïdes a l’estat espanyol. La resta d’Europa suposa el mercat majoritari amb un 31% de les vendes, seguit per Amèrica del nord amb un 28%.

Empreses petites i projectes més ambiciosos

Vuit de cada deu estudis catalans es dediquen a la creació de noves propietats intel·lectuals o IP’s. I aquestes són desenvolupades usualment per a PC, que és la plataforma preferida per les empreses locals. Al mateix temps, el 98% dels videojocs estan disponible en llengua anglesa, el 92% en castellà i el 54% en català.  

La meitat de les empreses de videojocs catalanes són conformades per menys de cinc persones. Tot i això, el sector dóna feina a gairebé 4.000 treballadors, el 63% dels quals són aglutinats dins d’estudis amb més de cinquanta persones. Així doncs, la indústria catalana del videojoc es caracteritza per un gran conjunt d’estudis petits i independents que conviuen, al mateix temps, amb un conglomerat considerable de grans empreses locals i internacionals. Justament, l’informe de l’ICEC destaca una tendència creixent pel que fa a l’obertura d’oficines d’estudis estrangers i l’adquisició d’empreses catalanes per part de grans multinacionals.

Font: Llibre blanc de la indústria catalana del videojoc

L’informe també incideix en cert canvi respecte de les necessitats de finançament dels estudis catalans. Segons el Llibre blanc, “les empreses han fet un salt endavant per posar en marxa projectes més ambiciosos”. Anteriorment, la major part d’empreses catalanes del videojoc necessitaven un finançament d’entre 50.000 i 150.000€. Tanmateix, actualment, la majoria d’estudis necessiten entre 150.000 i 300.000€ per a desenvolupar els seus projectes.

Tot i que ha crescut el nombre d’empreses amb menys de cinc anys d’antiguitat, la majoria d’estudis catalans superen aquest llindar temporal. Més concretament, el 54% dels estudis catalans tenen més de cinc anys d’experiència, per la qual cosa es consideren empreses consolidades. Segons l’informe, aquest és un afer que “demostra la força del sector” del videojoc català.