Estudiar disseny i desenvolupament de videojocs a Catalunya

En aquest article recollim els centres que imparteixen els estudis sobre la creació de videojocs a Catalunya i fem un llistat on s’enumeren les diferents opcions disponibles durant aquest curs 2018-2019. 

El sector del videojoc s’ha anat consolidat a Catalunya creant un ecosistema de fires, estudis independents, grans companyies, mercats de segona mà, punts de trobada… Tot plegat arrodonit amb una afició creixent. Un altre element clau que completa el cercle és l’acadèmic. Cada vegada més joves opten per cursar algun estudi que hi està relacionat, sobretot per les noves oportunitats en el mercat laboral, però també pel seu caràcter transversal i multidisciplinari, que pot atraure des d’un enginyer informàtic a un artista o un guionista, entre molts d’altres. 

En aquest sentit Catalunya també ofereix un teixit de centres  amb una oferta molt diversa de graus, màsters i cursos MOOC. La concentració més gran de centres i varietat d’especialitzacions la trobem a Barcelona, però també hi ha opcions fora de la capital catalana. 

Mapa de centres educatius amb estudis sobre videojocs a Catalunya

Actualment els centres que ofereixen estudis en aquest camp són la Universitat Pompeu Fabra – Tecnocampus (UPF), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Barcelona – ENTI (UB), el CITM – Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), La Salle – Universitat Ramon Llull (URL), la Universitat de Vic (UVic), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l’Escola d’Art i Disseny de Reus (EADR) i l’Escola Superior de Comunicació, Imatge i So (CEV). 

Graus

Els estudis de grau permeten assolir un coneixement ampli i transversal sobre el sector, més enllà de l’especialització que més endavant es vulgui emprendre. 

 • Grau videojocs devoloper  (ENTI)
 • Grau videojocs artist (ENTI)
 • Grau música i so per a la indústria de l’entreteniment (ENTI)
 • Grau Disseny i desenvolupament de videojocs (UPC)
 • Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs (UDG)
 • Grau en Disseny i Producció de Videojocs (UPF)
 • Grau Doble titulació en Enginyeria Informàtica i Disseny i Producció de Videojocs (UPF)
 • Grau en Multimèdia. Aplicacions i Videojocs (UVIC)
 • Grau en Enginyeria Multimèdia – Menció en Videojocs (La Salle)
 • Top-Up Bachelor Degree For Animation, Videogames and VFX (CEV)

Màster sobre videojocs

Arrodonir la trajectòria acadèmica amb un màster permet una major especialització de cara al mercat laboral del videojoc. També pot ser el pas previ per a aquells que volen fer el doctorat. 

 • Master en produccio i emprenedoria de continguts digitals (ENTI)
 • Màster en música i so per a experiències de l’entreteniment (ENTI)
 • Màster animació, Art Digital i Videojocs (UPC)
 • Màster Disseny i Creació de Videojocs (UPC)
 • Màster en Desenvolupament Avançat de Videojocs (La Salle)
 • Màster Disseny i Desenvolupament de Videojocs (UOC)
 • Master en Art 3D, Animació i Efectes Visuals per a Videojocs i Cinema (CEV

Cicle formatiu de Grau Superior

Els cicles formatius són professionalitzadors i fortament enfocats a les demandes del mercat laboral. Més allunyats de la transversalitat acadèmica, els cicles sovint tenen un peu en empreses del sector, que busquen professionals amb unes aptituds molt concretes. 

 • CFGS en animacions 3d, Jocs i entorns interactius (ENTI)
 • CFGS en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma per a videojocs (ENTI)
 • CFGS Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius (UVIC)
 • CFGS Programació de videojocs i oci digital (Escola Pia)
 • CFGS Videojocs i Entorns Digitals (EADR
 • CFGS en Animacions 3d, Jocs i Entorns Interactius + HND en Disseny i Desenvolupament de Videojocs (CEV

Curs sobre videojocs

Complementar la formació amb cursos, oficials o no, pot ser útil per mantenir-se al dia de les novetats en el sector o, senzillament, ampliar coneixements. 

 • Robots i videojocs a les aules: screatch i arduino per a professors (UPF)
 • Curs d’Animació 3D i Computer Graphics Professional (CEV)
 • Especialització en Disseny de Videojocs (CEV)
 • Especialització en Modelatge Digital (ZBrush) (CEV)
 • Curs d’Especialització en Animació 3D (CEV)
 • Especialització en Concept Art i Illustració Digital (CEV)
 • Curs Intensiu de Programació de Videojocs amb UNITY (CEV)
 • Curs Intensiu d’Animació 3D (Maya) (CEV)
 • Curs en Disseny de Videojocs (UAB
 • Escultura digital de personatges per a videojocs i cinema (Joso)