La meitat dels videojocs fets a Catalunya incorporen el català

La meitat dels videojocs fets a Catalunya incorporen el català

El 51% dels videojocs fets a Catalunya estan en català, segons dades del Llibre blanc de la indústria catalana del videojoc 2019, un informe anual elaborat pel DEV i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC). És un fet notori que ja siguin majoria —estreta— les produccions que incorporen la nostra llengua, ja que és una tendència a l’alça en els últims anys.

Tots els videojocs fets a Catalunya tenen versió anglesa, de fet, el més habitual és que aquesta sigui la primera versió. El castellà és la segona llengua més comuna en els videojocs catalans, seguida amb més distància, i variant segons l’any, per diverses llengües europees. El català estava present el 2018 en el 48% de les produccions, igual que el rus, però el 2019 li ha passat per davant i se situa al sisè lloc, just per sota de l’italià.

Idiomes disponibles en els videojocs catalans
Font: DEV

Aquest increment de tres punts del 2018 al 2019 (del 48 al 51%) es pot atribuir a dos grans factors. El primer, indispensable, és la voluntat dels desenvolupadors d’incloure el català en les seves produccions, perquè hem de tenir en compte que el mercat intern és molt reduït i per si sol no sempre compensa la inversió en localització que es podria dedicar a un idioma amb més parlants. Els estudis independents catalans són molt més proclius a incorporar la llengua tot i disposar de menys recursos, mentre que la lògica empresarial passa per sobre en el cas de les grans empreses. Tanmateix, és evident que un videojoc en català és molt més atractiu pels consumidors catalanoparlants i té millor recepció als mitjans en català.

El segon factor de pes és el suport de la Generalitat a través de l’ICEC tant en promoció com en subvencions, retornables o no, per a la creació de videojocs i, específicament, per incloure el català. La Direcció General de Política Lingüística ha creat recentment la base de dades de videojocs en català VDJOC “per mostrar-ne l’oferta i promoure’n la demanda i el consum”. Des de fa anys, el blog de Cultura Digital de la Generalitat disposa d’una llista similar.

El gran suport de les institucions públiques, la voluntat dels desenvolupadors i la creixent comunitat de videojugadors catalanoparlants, entre altres factors, són la combinació que explica aquest lleuger increment de l’opció idiomàtica en català i, segurament, també l’augment de la quota de mercat intern espanyol. S’aprecia un increment de quatre punts en el consum de videojocs catalans a tot l’Estat, tot i que se segueixen venent molt més a la resta d’Europa i als mercats d’Amèrica del Nord.

Cal destacar les campanyes per a la inclusió del català en el sector dels videojocs promogudes per aficionats i Plataforma per la Llengua, així com el gran nombre d’activitats i continguts que fan les comunitats de videojugadors catalanoparlants, que en conjunt normalitzen i reclamen l’ús del català als videojocs. La situació al Principat contrasta amb el percentatge de videojocs fets al País Valencià que incorporen el català, que el 2019 ha estat de l’11%.

El català en els videojocs internacionals

Hem parlat de les produccions nacionals, però els videojocs d’empreses internacionals que inclouen el català de manera oficial són comptats, fins i tot quan els videojocs han estat desenvolupats en gran part a Catalunya en filials com Ubisoft Barcelona. Extraoficialment sí que n’hi ha bastants que han estat traduïts per aficionats, però sovint ningú sap que existeix aquesta opció i requereix cercar a Internet l’arxiu de la versió traduïda i instal·lar-la.

Un dels obstacles més determinants és que ni els sistemes operatius de les consoles ni de plataformes de distribució com Steam tinguin versió en català ni es mostrin receptius a les demandes que ens consta que se’ls ha fet. D’una banda és cert que el pes econòmic-demogràfic de la demanda del públic catalanoparlant (una petita fracció dels 10 milions de parlants) no és molt massiva, però hi ha diverses llengües amb menys parlants que sí que tenen el seu idioma en aquestes mateixes plataformes. Si les plataformes incorporessin el català com ho fa Android als mòbils, per exemple, els videojocs que tinguessin versió en català es mostrarien en aquest idioma automàticament i facilitarien també que es tingués en compte per als desenvolupadors de fora del nostre àmbit lingüístic.