“Els videojocs són cultura”

En aquest programa de 15′ de Joc hem entrevistat als editors de Lúdica, Marc Angrill i Joan Galí. A l’especial, conduït per Jaime de la Torre i Xavi Ramiro, hi apareixen els debats que volen ser part de l’esperit de la revista: el videojoc com a art, la importància de la comunitat en el projecte, el periodisme de foc lent, un model empresarial just, Catalunya com a espai per parlar del videojoc, etc. Una bateria de temes que van més enllà de la publicació per reflexionar sobre qüestions d’actualitat al voltant d’aquest fenomen cultural.

A 15′ de joc no podem estar més d’acord amb aquesta visió i és per aquest motiu que a Lúdica podreu trobar-hi els nostres programes.