En el primer programa ens preguntem per la rellevància cultural que té el videojoc, el seu potencial artístic i la percepció que se’n té i se’n tindrà en el futur. A poc a poc la indústria dels videojocs adquireix reconeixement gràcies al seu enorme creixement econòmic i a les tímides escletxes que s’obren en les institucions culturals canòniques. Però per a una gran part de la societat el videojoc és un passatemps sense capacitat d’aportar res més que entreteniment o, directament, una font d’addiccions.

Escolta’ns on prefereixis

Per començar ens pots escoltar via Spotify, Ivoox i YouTube, i molt aviat també volem ser a Apple Podcast!