Primers Mecenes

Un espai de reconeixement per als subscriptors que ens han donat suport des dels primers sis mesos. Gràcies per fer possible aquest viatge!


CONSELLERS

Josep Angrill
Josep M Giribet
Júlia Jordà
Luise Schlesier Corrales
Noemi

Oriol Bartumeu Perbellini
Guillem Garcia Solé

JUGADORS

Marc Giralt Butjosa

LECTORS

David Solsona
José Francisco Gutiérrez
Mireia Caballé
Pau Oliver Moreno

Sebastian Garcia Esparducer

PEL PREU D’UN CAFÈ

Albert Mompel
Deif Giribet
Francesc Obrador Artigues
Francesc Felipe Legaz
Gerard Ubasard
Joan Casalprimm Busquets

Joan Picornell Kleber
Pau Llauger

Jordi Angrill Jordà
Roger Baldomà Leiva
Sergi Ordeix

Xavi Sole