Divulguem la recerca en videojocs

Cada any s’elaboren treballs de recerca sobre videojocs (Game Studies) que no arriben més enllà de l’àmbit estrictament acadèmic. Per tal de recuperar i compartir tot aquest esforç i coneixement fruit de mesos de recerca oferim la possibilitat de publicar una versió adaptada d’articles acadèmics, treballs de final de grau (TFG), de final de màster (TFM) i tesis doctorals.

A Lúdica oferim tant crítica i informació cultural com divulgació sobre el videojoc. La nostra secció Reflexions recull articles en profunditat, retrospectives i disquisicions sobre els videojocs i el seu context. En aquesta secció hi tenen cabuda assajos divulgatius —textos profunds i rigorosos, però alhora amens— a mig camí entre la recerca acadèmica i el periodisme.

Oferim publicar, doncs, una versió de l’article acadèmic adaptada en estil i format, i molt més concisa —podrà ser publicada per parts si s’escau— per adequar-la a un públic més ampli i divulgar el coneixement de forma eficaç.

Normes de publicació

Es tracta d’una col·laboració puntual i no remunerada per publicar una versió divulgativa d’un article acadèmic sobre videojocs ja presentat a un tribunal o publicat a una revista acadèmica. En cap cas es publicarà la versió original del treball.

Els interessats poden enviar una proposta a redaccio@ludica.cat amb un títol provisional i un resum del text. Cada proposta serà avaluada per un o més membres de l’equip i ha de complir els següents requisits:

  • Estar en català
  • Respondre una qüestió amb una metodologia sòlida
  • Estar ben escrit: correcció, claredat i interès
  • Seguir aquestes normes d’estil (Llibre d’estil de la UPF)
  • No superar les quatre pàgines d’extensió per entrega
  • Aportar bibliografia (la més rellevant)
  • Comprometre’s a entregar l’esborrany final en uns mesos vista des de la presentació de la proposta

Un cop acceptada la proposta, l’autor comptarà amb la nostra ajuda per millorar el text i li farem tant la maquetació com la difusió.

publicar treball de recerca videojocs