Anuncia’t al mitjà de videojocs de referència en català!

Tenim una audiència exclusiva d’aficionats, estudiants i professionals del món dels videojocs de parla catalana i en especial, de la província de Barcelona. Lúdica és el millor lloc on anunciar-te per arribar a aquests públics!

Espais publicitaris i preus


HAN CONFIAT EN NOSALTRES

Contacte ràpid

Ex: marques, videojocs, cursos, actes, exposicions, etc.
Si tens clar l'espai publicitari a contractar, pots especificar-ho aquí per agilitzar el procés.