Publicitat

CATALÀ

Lúdica és gairebé l’únic mitjà en català dedicat als videojocs. Això significa que la nostra audiència són els aficionats, estudiants i professionals dels videojocs de parla catalana d’arreu i, en especial, de la província de Barcelona.

Si vols arribar a aquests públics, Lúdica és el millor lloc on invertir en publicitat.

Oferim diversos formats i ubicacions al web per a banners a preus molt assequibles i amb possibilitat de negociar-los.

També és possible anunciar-se als vídeos, ja sigui en forma de menció, spot o altres formes.

Estem oberts tant a publicitat ocasional com a patrocinis. Fes-nos una consulta sense compromís a redaccio@ludica.cat.

ENGLISH

Lúdica is almost the only magazine in Catalan dedicated to video games. This means that our audience is the Catalan-speaking fans, students and professionals of video games from all over the world, and especially from the province of Barcelona.

If you want to reach these audiences, Lúdica is the best place to invest in advertising.

We offer various formats and locations on the web for banner ads at very affordable prices and with the possibility of negotiating.

You can also advertise on videos, be it in the form of a mention, a spot or other forms.

We are open to both occasional advertising and sponsorship. Feel free to ask us at redaccio@ludica.cat.